ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 10 грудня 2020 року № 13/2020

Про затвердження Положення про президію районної ради

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради

  

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Президія районної ради (далі - президія) утворюється відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо розглядає та готує узгоджені висновки, пропозиції і рекомендації з питань, що вносяться на розгляд сесій ради, і діє протягом строку повноважень районної  ради.

1.3. Рішення президії мають дорадчий характер.

 

  1. СКЛАД ПРЕЗИДІЇ

 

2.1. До складу президії входять:

- голова районної ради - голова президії;

- заступник голови районної ради - заступник голови президії;

- голови постійних комісій районної  ради;

- уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

2.2. Зміни до складу президії вносяться, розглядаються і затверджуються на сесіях районної ради.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

 

3.1. Основним завданням президії є прийняття на її засіданнях рекомендаційних рішень стосовно питань, які віднесені до компетенції районної ради, розгляд в порядку контролю ходу реалізації рішень районної ради, власних висновків і рекомендацій.

3.2. Президією попередньо розглядаються проекти рішень районної ради, які вносяться на розгляд сесій районної ради, приймаються пропозиції щодо внесення до них відповідних змін і доповнень.

3.3. Президія у питаннях, які вносяться на її розгляд, має право отримувати від місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності необхідні матеріали та документи.

3.4. Порядок денний розгляду питань на засіданнях президії затверджується більшістю голосів від її загального складу.

3.5. Члени президії мають право вносити на її розгляд питання, які стосуються повноважень районної ради, депутатської діяльності. Такі питання включаються до порядку денного, якщо за це проголосувало не менше як одна третина членів президії від її загального складу.

 

  1. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

 

4.1. Засідання президії скликає голова президії, а в разі його відсутності –  заступник голови президії залежно від необхідності. Засідання президії може бути скликане на вимогу однієї третини депутатів від загального складу районної ради, депутатської фракції або постійної комісії районної ради. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів президії від її загального складу.

4.2. На засідання зарошуються керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого апарату районної ради, правоохоронних органів району. На засідання президії також можуть запрошуватися керівники підприємств, установ і організацій, органів представницької та виконавчої влади району, їх структурних підрозділів, представники засобів масової інформації.

4.3. Депутати районної ради можуть брати участь у засіданні президії з правом дорадчого голосу.

4.4. Рішення президії приймається більшістю голосів від її загального складу. Рішення підписує голова президії, а в разі його відсутності - заступник голови президії.

4.5. На засіданнях президії ведеться протокол, який підписує голова президії, а в разі його відсутності - заступник голови президії.

4.6. Висновки та рекомендації президії підлягають обов'язковому розгляду органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повідомляють президію у встановлений нею строк або відповідно до чинного законодавства.