З метою збереження історичної та культурної спадщини, формування у мешканців Івано-Франківського району почуття патріотизму, поваги, любові до рідного краю та національної свідомості, вшанування народних традицій
Івано-Франківська районна рада оголошує конкурс на розроблення офіційної символіки – герба та прапора Івано-Франківського району.

До участі у конкурсі запрошуються мешканці територіальних громад Івано-Франківського району.

Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

Вимоги до ескізу герба та прапора району:

ескіз герба району має бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка.

Ескіз герба повинен відображати характерні особливості територіальних громад, що входять до складу району, містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Івано-Франківський район серед інших районів. Можливе використання сюжетів легенд, пов’язаних з розвитком території.

Герб має подаватися в щиті (рекомендована форма – із заокругленою нижньою частиною).

У гербі застосовуються метали (срібло і золото) та кольори (різні, проте пурпуровий – переважно для позащитових елементів).  

Гербовий малюнок має відповідати вимогам геральдичної композиції.

У щиті герба використовуються геральдичні і негеральдичні фігури. Рекомендується застосовувати невелику кількість фігур, щоб не перевантажувати герб. Зображені у полі щита й повернуті у профіль людські постаті, тварини, риби, птахи, фантастичні та легендарні істоти мають дивитися праворуч (ліворуч від глядача). Виняток робиться у випадку зображення у щиті двох таких істот, які можуть бути повернуті одна до одної обличчям або спинами, а також при використанні зображення св. Юрія Змієборця (для відмінності різних гербів, оскільки цей символ досить поширений в українській геральдиці). При зображенні у полі щита рухомих засобів (наприклад: човен, паровоз і таке інше) напрямок їхнього руху має бути геральдично праворуч (ліворуч від глядача).

У щиті герба можуть застосовуватися ділення. Бажаним є використання однопольових гербів або з малою кількістю ділень, що диктується як історичною традицією, так і вимогами виразності знака.

Гербовий малюнок має бути двомірним, без півтіней і перспективних зображень. До гербового малюнка (у щит) не дозволяється вносити зображення Державного Герба України, дату заснування, назву гербоносія чи інші написи (окрім окремих літер – сиглів). Такі деталі можуть вкомпоновуватися поза щитом, на додаткових планках чи стрічках при використанні герба на значках, в’їзних знаках, вимпелах, сувенірах тощо.

Не допускається використання у гербах, позащитових елементах та прапорах символів і атрибутів сучасних іноземних держав і таких, що вже не існують (наприклад: імператорські корони, орденські стрічки і таке інше), а також написів, що засвідчують неактуальний сьогодні статус (наприклад: вільного королівського міста).

За змістом символіка герба має відображати одну або кілька особливостей району (наприклад: його назву, причини розвитку, особливих місцевих представників фауни чи флори тощо). Недоцільно пере­насичувати герб багатьма сюжетами або вносити до нього поширені елементи (шестерня, колосок, хвильки), котрі можуть характеризувати і будь-яке інше місто. Необхідно також уникати так званих “гібридних” фігур (наприклад, півколби і півшестерні).

Повторення характерних для гербів інших районів та громад символів і знаків не допускається;

- ескіз прапора району має бути виконаний на аркуші паперу формату
А4. Робота має бути здійснена в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи.

Символіка прапора:

- повторює гербовий малюнок без щита;

- має кольори та окремі елементи герба, або несе зображення герба у щиті, або має самостійне значення.

У прапорі можливе використання більшої кількості кольорів та їх відтінків (замість срібла і золота доцільно використати відповідно білий і жовтий колір; срібними й золотими можуть залишатися елементи герба, якщо він наноситься на прапор у щиті).

Для прапора обов’язково нормується співвідношення сторін та пропорції основних фігур, оскільки цей символ може тиражуватися у різних розмірах і в усіх випадках має відповідати еталонному зображенню. Розміри та вигляд древка чи навершя (вістря) не нор­муються.

Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

На конкурс зі створення ескізу герба та прапора району учасник подає (надсилає) такі документи:

  • заявку на участь у конкурсі за встановленим зразком;
  • кольорове зображення герба району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi);
  • короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx),
  • кольорове зображення прапора району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi);
  • короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гами та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Конкурсні роботи надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Івано-Франківської районної ради за адресою: вул. Грушевського, 21 (каб. 805), м. Івано-Франківськ, 76018.

Термін подання заявок – до 15 жовтня 2021 року включно.

Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора
Івано-Франківського району одержать грошову винагороду в сумі по 5000 (пʼять тисяч) гривень.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС